Aansluitingsmodules VWO-VO

 Leerlingen in de Tweede Fase van het VWO kunnen zich oriënteren op het studeren aan een universiteit. Daarvoor zijn zogenaamde aansluitingsmodules ontwikkeld die via internet afgelegd kunnen worden.
Aanmelden is mogelijk voor iedereen die belangstelling heeft om te gaan studeren aan een universiteit en daarvoor over de juiste vooropleiding beschikt of deze momenteel volgt. Er zijn vier verschillende aansluitingsmodulen studievaardigheden, met elk een eigen inhoud. Het eerste deel van de aansluitingsmodule, het basisdeel, is voor alle deelnemers gelijk. Daarna volgt er een deel gebaseerd op een thema.
In de periode 25 oktober – 17 december 2010 vindt de eerstvolgende cursus plaats. De aanmelding loopt via het Aansluitingsprogramm vwo-wo van de Universiteit Leiden. De begeleiding tijdens de cursus wordt verzorgd vanuit de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft.

Bekijk de site Aansluitinsmodule.nl